ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2556
  รายละเอียด :

การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ชำระภายในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี

การชำระภาษีป้าย ชำระภายในเดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกปี

สามารถติดต่อ  ชำระภาษีได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ  โทร

073-205511

 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มกราคม. 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 840 คน