ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ควบคุมและป้องกันโรคมาลาเรีย
  รายละเอียด : เื่ื่พื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข แกนนำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขสามารถดำเนินควบคุมและป้องกันโรคมาลาเรียในชุมชน 1 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2556
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 844 คน