ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่องจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ได้จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้เสนอปัญหาและความต้องการใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ 2557 - 2559  จึงขอเชิญประชาชนในพื้นที่ร่วมประชาคมโดยพร้อมกันตามวันและเวลา ดังน้

หมู่ที่ 1  พุธ  6 มี.ค. 56      เวลา  13.30 น.   ณ ที่ทำการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 2  จันทร์ 11 มี.ค. 56 เวลา  13.30 น.   ณ ที่ทำการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 3  ศุกร์ 8 มี.ค. 56      เวลา 13.30 น.    ณ ที่ทำการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 4  พฤหัส 14 มี.ค. 56 เวลา 13.30 น.     ณ ที่ทำการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 5 จันทร์ 18 มี.ค. 56 เวลา 13.30 น.      ณ ศูนย์สาธิตการตลาด

หมู่ที่ 6 พุธ 20      มี.ค. 56 เวลา 13.30 น.     ณ ที่ทำการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

หมู่ที่ 7 จันทร์ 25 มี.ค. 56 เวลา 13.30 น.      ณ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

หมู่ที่ 8 พุธ 3 เม.ย.   56 เวลา 13.30 น.         ณ ที่ทำการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 9 ศุกร์ 29 มี.ค. 56 เวลา 13.30 น.        ณ ที่ทำการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9

หมู่ที่ 10 พุธ 19 เม.ย. 56 เวลา 13.30 น.       ณ สหกรณ์บ้านเมาะยี

หมู่ที่ 11 อังคาร 23 เม.ย. 56 เวลา 13.30 น.   ณ ที่ทำการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11


 

joker123
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 848 คน