ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ
  รายละเอียด : อบต.บาละ แจ้งรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 870 คน