ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร
  รายละเอียด : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารในตำแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 188 คน