ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงาผู้บริหาร
  รายละเอียด : ประการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง ระดับ 6 (ห้วหน้าส่วนการคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 164 คน