ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แจ้งกำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556
  รายละเอียด : เรียน สมาชิกสภา อบต.บาละ ทุกท่าน เชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 791 คน