ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แจ้งกำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556
  รายละเอียด : เรียน สมาชิกสภา อบต.บาละทุกท่าน เชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.บาละ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556 ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2556 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 876 คน