ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการชาวคลองน้ำใส ใส่ใจสุขภาพ
  รายละเอียด : 1.เพื่อลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพของสตรีตามช่วงอายุ หญิงตั้งครรภ์ / คลอดและหลังคลอด 2.เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายมีทักษในการดูแลตนเองในการป้องกันภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพทุกด้าน 3.เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์มีภาวะเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดได้รับการดูแลที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 783 คน