ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญประฃุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556
  รายละเอียด :

เรียนเชฺิญสมาชิกสภา  องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ  

     เชิญประชุมสภา  องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  2556   ในวันที่  3  เดือนธันวาคม               พ.ศ.  2556      เวลา  10.00  น.   ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 149 คน