ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา
  รายละเอียด :

1. รองปลัด อบต.

2.หัวหน้าสำนักงานปลัด

3.หัวหน้าส่วนการคลัง

4.หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 854 คน