ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ (พ.ศ.2556 - 2558)
  รายละเอียด :
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 867 คน