ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
  รายละเอียด :

 เรื่อง ผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษตาม โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ลักษณะอาคารสูง 2 ชั้น ขนาดกว้าง 27.50 เมตร ยาว 23.50 เมตร พร้อมส่วนควบหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร

 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 139 คน