ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมการส่งสรุปผลการพิจารณาข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของคณะกรรมการการแปรญัตติ ประจำปี 2559
  รายละเอียด :
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 770 คน