ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
  รายละเอียด :

 -ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

-ด้านเกษตรกรรม

-ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-ด้านการแพทย์ไทย

-ด้านเศรษฐกิจชุมชน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 677 คน