ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
  รายละเอียด :

 -กิจกรรมออมเงินผู้สูงอายุผู้พิการ

-กิจกรรมเงินสงเคราะห์การจัดการศพ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 762 คน