ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรตำบลบาละ และศึกษาดูงานตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กรกฏาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 753 คน