ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเรียกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559(กรณีขยายเวลา)
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 776 คน