ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
30 มี.ค. 2565
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
08 มี.ค. 2565
3 ประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
01 มี.ค. 2565
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
30 ก.ย. 2564
5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายจาแบดูวอ-ปาจูการิง หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
570
08 ก.พ. 2564
6 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหมู่บ้านขนาดกลาง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
554
28 ม.ค. 2564
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัด้าง ประจำไตรมาส1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
573
22 ม.ค. 2564
8 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
585
12 ม.ค. 2564
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
521
30 ก.ย. 2563
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
774
30 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11