ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
2
24 พ.ย. 2564
2 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
22 ต.ค. 2564
3 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
22 ต.ค. 2564
4 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
22 ต.ค. 2564
5 มาตรการกระตุ้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
18 ต.ค. 2564
6 โครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
23 ก.ย. 2564
7 โครงการฝึกอบรมอาชีพทำเต้าฮวยนมสด ดาวน์โหลดเอกสาร
12
15 มิ.ย. 2564
8 โครงการฝึกอบรมอาชีพทำกระเป๋า ดาวน์โหลดเอกสาร
11
04 มี.ค. 2564
9 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
534
21 ม.ค. 2564
10 ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
505
18 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27