ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
29 มิ.ย. 2563
2 ประกาศผลผู้สอบผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
25 มิ.ย. 2563
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
22 มิ.ย. 2563
4 ประกาศการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
04 มิ.ย. 2563
5 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
29 พ.ค. 2563
6 กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
06 พ.ค. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
15 เม.ย. 2563
8 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
13 มี.ค. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
27 ม.ค. 2563
10 โครงการพัฒนาการเด็กดี สมวัน ด้วยสองมือคุณ ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านคลองน้ำใส ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
09 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25