ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
21 ม.ค. 2564
2 ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
18 ม.ค. 2564
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
13 ม.ค. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
21 ธ.ค. 2563
5 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
29 มิ.ย. 2563
6 ประกาศผลผู้สอบผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
256
25 มิ.ย. 2563
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
22 มิ.ย. 2563
8 ประกาศการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
341
04 มิ.ย. 2563
9 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
29 พ.ค. 2563
10 กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
06 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25