ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
432
05 ม.ค. 2562
52 ภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
426
05 ม.ค. 2562
53 ภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
438
05 ม.ค. 2562
54 การมอบอำนาจของนายก อบต. ให้ปลัดปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
434
02 ม.ค. 2562
55 แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
440
19 ธ.ค. 2561
56 คลังปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมการนำประสบการณ์ความรู้ของผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
435
19 ธ.ค. 2561
57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
444
13 พ.ย. 2561
58 เพิ่มเติม ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
443
13 พ.ย. 2561
59 มาตรการประหยัดพลังงานของ อบต.บาละ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
432
10 พ.ย. 2561
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
448
22 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26