ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 กำหนดเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2552
1132
02 ก.ค. 2553
262 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2553
984
02 ก.ค. 2553
263 นัดประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี 2552
1029
10 ธ.ค. 2552
264 รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2552
1049
02 ก.ย. 2552
265 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2552
998
01 ก.ย. 2552
266 รณรงค์และประชาสัมพันธ์เรื่องยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
1086
13 ส.ค. 2552
267 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2552
970
24 มิ.ย. 2552
268 ข่าวประชาสัมพันธ์
1135
22 เม.ย. 2552
269 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552
958
09 มี.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27