ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 26-28 เม.ย.54ขอเชิญทุกท่านร่วมงานกีฬา อบต.บาละ54 ณ สนามกีฬา อบต.บาละ
1088
23 เม.ย. 2554
262 ขอเชิญร่วมงานประเพณีผู้สูงอายุ อบต.บาละ ประจำปี 54
1082
04 เม.ย. 2554
263 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดคชศิลานาราม วันที่ 25 มี.ค. 54
1104
22 มี.ค. 2554
264 โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2554
1010
10 มี.ค. 2554
265 17 มี.ค. 54 พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย
1093
09 มี.ค. 2554
266 รับจดทะเบียนพาณิชย์ ณ ที่ทำการ อบต.บาละ
1110
03 มี.ค. 2554
267 เผยแพร่การมอบอำนาจของนายกให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทน
941
07 ม.ค. 2554
268 เชิญชวนประชาชนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ติดต่อชำระภาษี ที่ อบต.บาละ
1023
27 ธ.ค. 2553
269 หลักเกณฑ์การประกวดกระทงและนางนพมาศประจำปี 53
1111
10 พ.ย. 2553
270 รับสมัครเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ ประจำปี 53 ชิงเงินรางวัล
1067
10 พ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29