ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 โครงการชาวคลองน้ำใส ใส่ใจสุขภาพ
115
22 เม.ย. 2556
182 ประกาศ เรื่องจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน
173
15 ก.พ. 2556
183 แจ้งกำหนดการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบาละสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2556
108
12 ก.พ. 2556
184 แจ้งกำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556
128
08 ก.พ. 2556
185 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลในตำแหน่ง นักบริหารงาน อบต.6 (รองปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
148
08 ก.พ. 2556
186 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2556
180
04 ม.ค. 2556
187 โครงการควบคุมและป้องกันโรคมาลาเรีย
165
24 ธ.ค. 2555
188 สานใยเครือข่าย ลดโรคไม่ติดต่อโดยอาสาสมัครสาธารณสุข และแกนนำครอบครัว
193
25 ต.ค. 2555
189 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
03 ต.ค. 2555
190 ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2555
246
30 ก.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25