ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
715
18 มี.ค. 2562
62 โครงการจัดนิทรรศการและส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
686
18 มี.ค. 2562
63 โครงการจัดนิทรรศการและส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
702
18 มี.ค. 2562
64 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
708
15 มี.ค. 2562
65 ประกาศการเรียกประชุมสภา อบต.บาละ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
723
13 มี.ค. 2562
66 สนามกีฬาในตำบลบาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
704
15 ก.พ. 2562
67 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
705
10 ก.พ. 2562
68 โครงการหนูน้อยประกายดาว ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
716
16 ม.ค. 2562
69 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
709
05 ม.ค. 2562
70 ภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
703
05 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28