ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
111
19 ก.ย. 2556
162 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
259
30 ส.ค. 2556
163 แจ้งกำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556
115
10 ส.ค. 2556
164 แจ้งกำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556
116
04 ส.ค. 2556
165 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 2 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
15 ก.ค. 2556
166 ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ (พ.ศ.2556 - 2558)
128
12 ก.ค. 2556
167 การจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน 2557-2559
140
01 ก.ค. 2556
168 ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี
247
24 มิ.ย. 2556
169 แจ้งกำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556
127
23 มิ.ย. 2556
170 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
399
16 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25