ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงาผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
851
08 พ.ค. 2557
162 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
843
01 พ.ค. 2557
163 ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
741
11 เม.ย. 2557
164 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
766
01 เม.ย. 2557
165 เชิญชวนประชาชนในตำบลบาละเข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีผู้สูงอายุ และ กีฬาต้านยาเสพติด อบต.บาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
788
01 เม.ย. 2557
166 ประกาศการแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
793
10 ม.ค. 2557
167 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
919
08 ม.ค. 2557
168 ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวก เรื่อง: การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวก ดาวน์โหลดเอกสาร
6300
06 ม.ค. 2557
169 กำหนดการชำระภาษี
931
06 ม.ค. 2557
170 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2557
895
05 ม.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28