ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เรื่อง การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและวัดหยุดนักขัตฤกษ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
04 ต.ค. 2563
22 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
472
01 ต.ค. 2563
23 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
470
23 ก.ย. 2563
24 คู๋มือประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
465
20 ก.ย. 2563
25 ขอเชิญร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ปลาน้ำจึดและปลูกหญ้าแฝก ดาวน์โหลดเอกสาร
470
08 ก.ย. 2563
26 สนามกีฬาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
467
23 ส.ค. 2563
27 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
817
29 มิ.ย. 2563
28 ประกาศผลผู้สอบผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
745
25 มิ.ย. 2563
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
799
22 มิ.ย. 2563
30 ประกาศการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
854
04 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28