ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
473
27 ม.ค. 2563
22 พิจารณาทบทวนเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบทบาทภารกิจของ อบต.บาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
188
12 ม.ค. 2563
23 โครงการพัฒนาการเด็กดี สมวัน ด้วยสองมือคุณ ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านคลองน้ำใส ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
443
09 ต.ค. 2562
24 ขอเชิญลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
01 ต.ค. 2562
25 โครงการแก้ไขปัญหาวัคซีนในเด็ก 0-5 ปี ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.คลองน้ำใส ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
439
25 ก.ย. 2562
26 โครงการภูมิปัญญาสร้างชีวิตพัฒนาเศรษฐกิจผู้สูงอายุชายแดนใต้ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
438
24 ก.ย. 2562
27 โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักธรรมานามัย ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
428
12 ก.ย. 2562
28 โครงการลูกน้อยสุขภาพดี เมื่อได้รับวัคซีนครบชุดปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
430
12 ก.ย. 2562
29 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านขายของชำ ดาวน์โหลดเอกสาร
434
12 ก.ย. 2562
30 โครงการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากของชาวตำบลบาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
434
09 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26