ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
984
20 ก.ย. 2556
192 รายงานทางการเงิน ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
947
20 ก.ย. 2556
193 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
806
19 ก.ย. 2556
194 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
953
30 ส.ค. 2556
195 แจ้งกำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556
810
10 ส.ค. 2556
196 แจ้งกำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556
821
04 ส.ค. 2556
197 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 2 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
816
15 ก.ค. 2556
198 ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ (พ.ศ.2556 - 2558)
817
12 ก.ค. 2556
199 การจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน 2557-2559
840
01 ก.ค. 2556
200 ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-6 ปี
941
24 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28