ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 1 อัตรา ตำแหน่ง นักบริหารงาน อบต. 6 (หัวหน้าสำนักงานปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
542
20 พ.ค. 2556
192 ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนภาษาอังกฤษ กับเจ้าของภาษา
510
16 พ.ค. 2556
193 ชาวคลองน้ำใส ใส่ใจสุภาพ
598
22 เม.ย. 2556
194 ควบคุมและป้องกันโรคมาลาเรีย
599
22 เม.ย. 2556
195 โครงการชาวคลองน้ำใส ใส่ใจสุขภาพ
539
22 เม.ย. 2556
196 ประกาศ เรื่องจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน
603
15 ก.พ. 2556
197 แจ้งกำหนดการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบาละสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2556
526
12 ก.พ. 2556
198 แจ้งกำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556
547
08 ก.พ. 2556
199 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลในตำแหน่ง นักบริหารงาน อบต.6 (รองปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
565
08 ก.พ. 2556
200 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2556
594
04 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26