ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
712
05 ม.ค. 2562
72 การมอบอำนาจของนายก อบต. ให้ปลัดปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
708
02 ม.ค. 2562
73 แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
713
19 ธ.ค. 2561
74 คลังปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมการนำประสบการณ์ความรู้ของผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
712
19 ธ.ค. 2561
75 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
717
13 พ.ย. 2561
76 เพิ่มเติม ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
716
13 พ.ย. 2561
77 มาตรการประหยัดพลังงานของ อบต.บาละ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
707
10 พ.ย. 2561
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
718
22 ต.ค. 2561
79 มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
703
07 ต.ค. 2561
80 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
700
06 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28