ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
322
13 ม.ค. 2558
122 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
959
18 ธ.ค. 2557
123 ขอเชิญร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามาหาราช ดาวน์โหลดเอกสาร
320
19 พ.ย. 2557
124 ประชาสัมพันธฺ์ รายงานรับ-จ่าย ประจำปี57 ดาวน์โหลดเอกสาร
296
01 ต.ค. 2557
125 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
340
28 ส.ค. 2557
126 ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
16 ก.ค. 2557
127 ประชาสัมพันธ์การจัดองค์ความรู้และรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการ-พนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
394
18 มิ.ย. 2557
128 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
343
20 พ.ค. 2557
129 ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนภาษาอังกฤษ กับเจ้าของภาษา
292
16 พ.ค. 2557
130 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
392
08 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25