ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
220
05 ม.ค. 2562
42 การมอบอำนาจของนายก อบต. ให้ปลัดปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
219
02 ม.ค. 2562
43 แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
19 ธ.ค. 2561
44 คลังปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมการนำประสบการณ์ความรู้ของผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
219
19 ธ.ค. 2561
45 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
233
13 พ.ย. 2561
46 เพิ่มเติม ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
231
13 พ.ย. 2561
47 มาตรการประหยัดพลังงานของ อบต.บาละ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
10 พ.ย. 2561
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
238
22 ต.ค. 2561
49 มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
07 ต.ค. 2561
50 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
221
06 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25