ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ดาวน์โหลดเอกสาร
463
26 มี.ค. 2562
42 โครงการแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
434
25 มี.ค. 2562
43 ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
441
18 มี.ค. 2562
44 โครงการจัดนิทรรศการและส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
418
18 มี.ค. 2562
45 โครงการจัดนิทรรศการและส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
432
18 มี.ค. 2562
46 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
440
15 มี.ค. 2562
47 ประกาศการเรียกประชุมสภา อบต.บาละ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
449
13 มี.ค. 2562
48 สนามกีฬาในตำบลบาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
435
15 ก.พ. 2562
49 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
432
10 ก.พ. 2562
50 โครงการหนูน้อยประกายดาว ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
444
16 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26