ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
19 ธ.ค. 2561
42 คลังปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมการนำประสบการณ์ความรู้ของผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
19 ธ.ค. 2561
43 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
13 พ.ย. 2561
44 เพิ่มเติม ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
13 พ.ย. 2561
45 มาตรการประหยัดพลังงานของ อบต.บาละ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
10 พ.ย. 2561
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เรื่องการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
35
22 ต.ค. 2561
47 มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
07 ต.ค. 2561
48 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
14
06 ต.ค. 2561
49 มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
05 ต.ค. 2561
50 ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
02 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25