ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2555 - 2559)
316
24 มิ.ย. 2555
202 เผยแพร่การมอบอำนาจของนายกให้รองนายกปฏิบัติราชการแทน
370
21 มิ.ย. 2555
203 จัดชื้อจัดจ้างโครงการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
442
10 พ.ค. 2555
204 จัดชื้อจัดจ้างโครงการปรุบปรุงถนนลูกรังสายเมาะยี-เยียะใน ดาวน์โหลดเอกสาร
449
10 พ.ค. 2555
205 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
319
01 เม.ย. 2555
206 รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายบริหาร
418
29 ม.ค. 2555
207 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
395
11 ม.ค. 2555
208 การลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ อบต. บาละ ปี56 ดาวน์โหลดเอกสาร
429
29 ธ.ค. 2554
209 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
400
11 พ.ย. 2554
210 มาตรการประหยัดพลังงาน อบต.บาละ ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
482
08 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25