ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 จัดชื้อจัดจ้างโครงการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
238
10 พ.ค. 2555
202 จัดชื้อจัดจ้างโครงการปรุบปรุงถนนลูกรังสายเมาะยี-เยียะใน ดาวน์โหลดเอกสาร
245
10 พ.ค. 2555
203 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
113
01 เม.ย. 2555
204 รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายบริหาร
206
29 ม.ค. 2555
205 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
190
11 ม.ค. 2555
206 การลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ อบต. บาละ ปี56 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
29 ธ.ค. 2554
207 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
11 พ.ย. 2554
208 มาตรการประหยัดพลังงาน อบต.บาละ ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
276
08 พ.ย. 2554
209 หลักเกณฑ์การประกวดกระทง ปี2554
561
04 พ.ย. 2554
210 หลักเกณฑ์การประกวดธิดานพมาศและนางนพมาศ(แม่หม้าย)
764
04 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25