ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 หลักเกณฑ์การประกวดกระทง ปี2554
768
04 พ.ย. 2554
212 หลักเกณฑ์การประกวดธิดานพมาศและนางนพมาศ(แม่หม้าย)
974
04 พ.ย. 2554
213 เชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง 2554
581
29 ต.ค. 2554
214 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา ปี ๕๔ อบต.บาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
447
15 ต.ค. 2554
215 ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2555
390
30 ก.ย. 2554
216 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคมะเร็งปากมดลูก ประจำปี 2554
458
19 ก.ย. 2554
217 การเฝ้าระวังและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
581
17 ก.ค. 2554
218 โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณlสุข
440
13 ก.ค. 2554
219 โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณศุข
462
13 ก.ค. 2554
220 เชิญชวนประชาชนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ติดต่อชำระภาษี ที่ อบต.บาละ
585
11 ก.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25