ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2555-2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
696
15 ก.ย. 2555
212 แจ้งผู้สูงอายุและผู้การให้มาลงทะเบียน
589
01 ก.ย. 2555
213 ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2555 - 2559)
528
24 มิ.ย. 2555
214 เผยแพร่การมอบอำนาจของนายกให้รองนายกปฏิบัติราชการแทน
584
21 มิ.ย. 2555
215 จัดชื้อจัดจ้างโครงการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
660
10 พ.ค. 2555
216 จัดชื้อจัดจ้างโครงการปรุบปรุงถนนลูกรังสายเมาะยี-เยียะใน ดาวน์โหลดเอกสาร
665
10 พ.ค. 2555
217 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
531
01 เม.ย. 2555
218 รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายบริหาร
637
29 ม.ค. 2555
219 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
609
11 ม.ค. 2555
220 การลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ อบต. บาละ ปี56 ดาวน์โหลดเอกสาร
650
29 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26