ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 เชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง 2554
376
29 ต.ค. 2554
212 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา ปี ๕๔ อบต.บาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
243
15 ต.ค. 2554
213 ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2555
185
30 ก.ย. 2554
214 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคมะเร็งปากมดลูก ประจำปี 2554
251
19 ก.ย. 2554
215 การเฝ้าระวังและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
377
17 ก.ค. 2554
216 โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณlสุข
232
13 ก.ค. 2554
217 โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณศุข
257
13 ก.ค. 2554
218 เชิญชวนประชาชนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ติดต่อชำระภาษี ที่ อบต.บาละ
381
11 ก.ค. 2554
219 เชิญชวนประชาชน ตำบลบาละ ร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ 3 ก.ค. 54
350
08 มิ.ย. 2554
220 พิธีปิดกีฬาตำบลบาละต้านยาเสพติด 28 เม.ย.54
370
28 เม.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25