ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 เชิญชวนประชาชน ตำบลบาละ ร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ 3 ก.ค. 54
1056
08 มิ.ย. 2554
252 พิธีปิดกีฬาตำบลบาละต้านยาเสพติด 28 เม.ย.54
1068
28 เม.ย. 2554
253 26-28 เม.ย.54ขอเชิญทุกท่านร่วมงานกีฬา อบต.บาละ54 ณ สนามกีฬา อบต.บาละ
1040
23 เม.ย. 2554
254 ขอเชิญร่วมงานประเพณีผู้สูงอายุ อบต.บาละ ประจำปี 54
1032
04 เม.ย. 2554
255 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดคชศิลานาราม วันที่ 25 มี.ค. 54
1053
22 มี.ค. 2554
256 โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2554
956
10 มี.ค. 2554
257 17 มี.ค. 54 พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย
1038
09 มี.ค. 2554
258 รับจดทะเบียนพาณิชย์ ณ ที่ทำการ อบต.บาละ
1053
03 มี.ค. 2554
259 เผยแพร่การมอบอำนาจของนายกให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทน
888
07 ม.ค. 2554
260 เชิญชวนประชาชนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ติดต่อชำระภาษี ที่ อบต.บาละ
968
27 ธ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28