ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2553
725
02 ก.ค. 2553
252 นัดประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี 2552
769
10 ธ.ค. 2552
253 รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2552
792
02 ก.ย. 2552
254 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2552
739
01 ก.ย. 2552
255 รณรงค์และประชาสัมพันธ์เรื่องยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
827
13 ส.ค. 2552
256 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2552
712
24 มิ.ย. 2552
257 ข่าวประชาสัมพันธ์
879
22 เม.ย. 2552
258 รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552
697
09 มี.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26