ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 26-28 เม.ย.54ขอเชิญทุกท่านร่วมงานกีฬา อบต.บาละ54 ณ สนามกีฬา อบต.บาละ
345
23 เม.ย. 2554
222 ขอเชิญร่วมงานประเพณีผู้สูงอายุ อบต.บาละ ประจำปี 54
336
04 เม.ย. 2554
223 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดคชศิลานาราม วันที่ 25 มี.ค. 54
348
22 มี.ค. 2554
224 โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2554
257
10 มี.ค. 2554
225 17 มี.ค. 54 พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย
345
09 มี.ค. 2554
226 รับจดทะเบียนพาณิชย์ ณ ที่ทำการ อบต.บาละ
346
03 มี.ค. 2554
227 เผยแพร่การมอบอำนาจของนายกให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทน
194
07 ม.ค. 2554
228 เชิญชวนประชาชนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ติดต่อชำระภาษี ที่ อบต.บาละ
268
27 ธ.ค. 2553
229 หลักเกณฑ์การประกวดกระทงและนางนพมาศประจำปี 53
365
10 พ.ย. 2553
230 รับสมัครเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ ประจำปี 53 ชิงเงินรางวัล
320
10 พ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25