ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 เชิญชวนประชาชน ตำบลบาละ ร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันที่ 3 ก.ค. 54
555
08 มิ.ย. 2554
222 พิธีปิดกีฬาตำบลบาละต้านยาเสพติด 28 เม.ย.54
580
28 เม.ย. 2554
223 26-28 เม.ย.54ขอเชิญทุกท่านร่วมงานกีฬา อบต.บาละ54 ณ สนามกีฬา อบต.บาละ
553
23 เม.ย. 2554
224 ขอเชิญร่วมงานประเพณีผู้สูงอายุ อบต.บาละ ประจำปี 54
543
04 เม.ย. 2554
225 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดคชศิลานาราม วันที่ 25 มี.ค. 54
554
22 มี.ค. 2554
226 โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2554
461
10 มี.ค. 2554
227 17 มี.ค. 54 พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย
550
09 มี.ค. 2554
228 รับจดทะเบียนพาณิชย์ ณ ที่ทำการ อบต.บาละ
556
03 มี.ค. 2554
229 เผยแพร่การมอบอำนาจของนายกให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทน
397
07 ม.ค. 2554
230 เชิญชวนประชาชนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ติดต่อชำระภาษี ที่ อบต.บาละ
473
27 ธ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25