ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
617
11 พ.ย. 2554
222 มาตรการประหยัดพลังงาน อบต.บาละ ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
703
08 พ.ย. 2554
223 หลักเกณฑ์การประกวดกระทง ปี2554
986
04 พ.ย. 2554
224 หลักเกณฑ์การประกวดธิดานพมาศและนางนพมาศ(แม่หม้าย)
1198
04 พ.ย. 2554
225 เชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง 2554
805
29 ต.ค. 2554
226 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา ปี ๕๔ อบต.บาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
668
15 ต.ค. 2554
227 ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2555
601
30 ก.ย. 2554
228 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคมะเร็งปากมดลูก ประจำปี 2554
685
19 ก.ย. 2554
229 การเฝ้าระวังและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
800
17 ก.ค. 2554
230 โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณlสุข
650
13 ก.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26