ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผลผู้สอบผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
470
25 มิ.ย. 2563
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
521
22 มิ.ย. 2563
13 ประกาศการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
568
04 มิ.ย. 2563
14 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
505
29 พ.ค. 2563
15 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1 และ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
192
07 พ.ค. 2563
16 กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
443
06 พ.ค. 2563
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
458
15 เม.ย. 2563
18 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
442
13 มี.ค. 2563
19 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
03 มี.ค. 2563
20 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3 และ4 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
192
01 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26