ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
245
27 ม.ค. 2563
12 โครงการพัฒนาการเด็กดี สมวัน ด้วยสองมือคุณ ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านคลองน้ำใส ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
09 ต.ค. 2562
13 โครงการแก้ไขปัญหาวัคซีนในเด็ก 0-5 ปี ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.คลองน้ำใส ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
25 ก.ย. 2562
14 โครงการภูมิปัญญาสร้างชีวิตพัฒนาเศรษฐกิจผู้สูงอายุชายแดนใต้ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
24 ก.ย. 2562
15 โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักธรรมานามัย ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
12 ก.ย. 2562
16 โครงการลูกน้อยสุขภาพดี เมื่อได้รับวัคซีนครบชุดปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
219
12 ก.ย. 2562
17 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านขายของชำ ดาวน์โหลดเอกสาร
218
12 ก.ย. 2562
18 โครงการส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากของชาวตำบลบาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
221
09 ก.ย. 2562
19 โครงการคัดครองมะเร็งปากมดลูกและการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองเชิงรุก ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
06 ก.ย. 2562
20 โครงการอบรมและเปิดโลกทัศน์ เด็ก สตรีด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
04 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25