ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 โครงการฝึกอบรมอาชีพทำเต้าฮวยนมสด ดาวน์โหลดเอกสาร
31
15 มิ.ย. 2564
12 ขอเชิญร่วมกิจกรรมการทำเต้าฮวยนมสดและแซนวิสโบราณ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
15 มิ.ย. 2564
13 ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าผ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
20
14 มี.ค. 2564
14 โครงการฝึกอบรมอาชีพทำกระเป๋า ดาวน์โหลดเอกสาร
25
04 มี.ค. 2564
15 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
553
21 ม.ค. 2564
16 ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
521
18 ม.ค. 2564
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
525
13 ม.ค. 2564
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
515
21 ธ.ค. 2563
19 การปรับขยายเวลาให้บริการประชาชนตามนโยบายรัฐบาล (ช่วงพักกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น.) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
27 พ.ย. 2563
20 ขอเชิญประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
21
18 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28