ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
479
30 มิ.ย. 2558
132 ประกาศผลสอบพนักงานจ้างทั่วไป 58 ดาวน์โหลดเอกสาร
560
16 ม.ค. 2558
133 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
534
13 ม.ค. 2558
134 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
1173
18 ธ.ค. 2557
135 ขอเชิญร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามาหาราช ดาวน์โหลดเอกสาร
532
19 พ.ย. 2557
136 ประชาสัมพันธฺ์ รายงานรับ-จ่าย ประจำปี57 ดาวน์โหลดเอกสาร
513
01 ต.ค. 2557
137 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
557
28 ส.ค. 2557
138 ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
482
16 ก.ค. 2557
139 ประชาสัมพันธ์การจัดองค์ความรู้และรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการ-พนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
612
18 มิ.ย. 2557
140 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
550
20 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26