ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงาผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
367
08 พ.ค. 2557
132 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
352
01 พ.ค. 2557
133 ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
11 เม.ย. 2557
134 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
283
01 เม.ย. 2557
135 เชิญชวนประชาชนในตำบลบาละเข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีผู้สูงอายุ และ กีฬาต้านยาเสพติด อบต.บาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
306
01 เม.ย. 2557
136 ประกาศการแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
310
10 ม.ค. 2557
137 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
422
08 ม.ค. 2557
138 ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวก เรื่อง: การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวก ดาวน์โหลดเอกสาร
483
06 ม.ค. 2557
139 กำหนดการชำระภาษี
456
06 ม.ค. 2557
140 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2557
403
05 ม.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25