ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
805
13 ม.ค. 2558
152 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
1445
18 ธ.ค. 2557
153 ขอเชิญร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามาหาราช ดาวน์โหลดเอกสาร
804
19 พ.ย. 2557
154 ประชาสัมพันธฺ์ รายงานรับ-จ่าย ประจำปี57 ดาวน์โหลดเอกสาร
784
01 ต.ค. 2557
155 โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
831
28 ส.ค. 2557
156 ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
757
16 ก.ค. 2557
157 ประชาสัมพันธ์การจัดองค์ความรู้และรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการ-พนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
884
18 มิ.ย. 2557
158 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
820
20 พ.ค. 2557
159 ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนภาษาอังกฤษ กับเจ้าของภาษา
781
16 พ.ค. 2557
160 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
885
08 พ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28