ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศการให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติงานให้บริการเวลาพักเที่ยง และวันหยุด
95
01 พ.ย. 2556
152 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
324
24 ต.ค. 2556
153 ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
08 ต.ค. 2556
154 แผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
07 ต.ค. 2556
155 ประชาสัมพันธ์การให้บริการwifi ภายในสำนักงานและบริการประชาชน
68
01 ต.ค. 2556
156 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
305
20 ก.ย. 2556
157 รายงานการประชุมคณผู้บริหาร ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
305
20 ก.ย. 2556
158 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
321
20 ก.ย. 2556
159 ผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
282
20 ก.ย. 2556
160 รายงานทางการเงิน ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
20 ก.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25