ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 กำหนดการชำระภาษี
663
06 ม.ค. 2557
152 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2557
622
05 ม.ค. 2557
153 ประกาศมอบอำนาจของนายกให้ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
526
31 ธ.ค. 2556
154 ประกาศผลารติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2556
531
06 ธ.ค. 2556
155 ขอเชิญร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร
630
02 ธ.ค. 2556
156 เชิญประฃุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556
568
27 พ.ย. 2556
157 เชิญร่วมงานประเพณี ลอยกระทง ๒๕๕๖
745
26 พ.ย. 2556
158 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2557 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
477
26 พ.ย. 2556
159 ประกาศนายกแถลงนโยบาย ดาวน์โหลดเอกสาร
466
25 พ.ย. 2556
160 แจ้งเรียกประชุมสภา อบต.บาละ (ครั้งแรก ) ดาวน์โหลดเอกสาร
506
23 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26