ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนภาษาอังกฤษ กับเจ้าของภาษา
507
16 พ.ค. 2557
142 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
613
08 พ.ค. 2557
143 ประการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงาผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
580
08 พ.ค. 2557
144 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
569
01 พ.ค. 2557
145 ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
470
11 เม.ย. 2557
146 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
494
01 เม.ย. 2557
147 เชิญชวนประชาชนในตำบลบาละเข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีผู้สูงอายุ และ กีฬาต้านยาเสพติด อบต.บาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
518
01 เม.ย. 2557
148 ประกาศการแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
522
10 ม.ค. 2557
149 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
643
08 ม.ค. 2557
150 ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวก เรื่อง: การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอำนวยความสะดวก ดาวน์โหลดเอกสาร
4517
06 ม.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26