ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศมอบอำนาจของนายกให้ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
308
31 ธ.ค. 2556
142 ประกาศผลารติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2556
320
06 ธ.ค. 2556
143 ขอเชิญร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร
415
02 ธ.ค. 2556
144 เชิญประฃุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556
353
27 พ.ย. 2556
145 เชิญร่วมงานประเพณี ลอยกระทง ๒๕๕๖
532
26 พ.ย. 2556
146 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2557 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
266
26 พ.ย. 2556
147 ประกาศนายกแถลงนโยบาย ดาวน์โหลดเอกสาร
254
25 พ.ย. 2556
148 แจ้งเรียกประชุมสภา อบต.บาละ (ครั้งแรก ) ดาวน์โหลดเอกสาร
296
23 พ.ย. 2556
149 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
472
16 พ.ย. 2556
150 รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
407
14 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25