ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ขอเชิญร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร
208
02 ธ.ค. 2556
142 เชิญประฃุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556
146
27 พ.ย. 2556
143 เชิญร่วมงานประเพณี ลอยกระทง ๒๕๕๖
325
26 พ.ย. 2556
144 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2557 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
60
26 พ.ย. 2556
145 ประกาศนายกแถลงนโยบาย ดาวน์โหลดเอกสาร
49
25 พ.ย. 2556
146 แจ้งเรียกประชุมสภา อบต.บาละ (ครั้งแรก ) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
23 พ.ย. 2556
147 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
16 พ.ย. 2556
148 รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
203
14 พ.ย. 2556
149 แผนภูมิขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
73
13 พ.ย. 2556
150 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบปรมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
11 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25