ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศการเรียกประชุมสภา อบต.บาละ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
724
31 ก.ค. 2560
112 ประกาศการเรียกประชุมสภา อบต.บาละ สมัยที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
732
21 ก.ค. 2560
113 ประกวดวาดภาพและเรียงความ ดาวน์โหลดเอกสาร
734
14 ก.ค. 2560
114 ประกาศ อบต.บาละ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
744
30 มิ.ย. 2560
115 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ ประจำปี สมัยที่ 2 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
731
20 มิ.ย. 2560
116 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
783
16 พ.ค. 2560
117 แผนรณรงค์ควบคุมโรคไข้มาลาเรียในกลุ่มบ้านไข้สูง ดาวน์โหลดเอกสาร
759
03 พ.ค. 2560
118 อุทยานแห่งชาติ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
750
20 เม.ย. 2560
119 สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน เรือโบราณ บ้านสี่สิบ ดาวน์โหลดเอกสาร
731
07 เม.ย. 2560
120 พิพิธภัณฑ์คอมมิวนิสต์บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
984
07 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28