ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศการเรียกประชุมสภา อบต.บาละ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
455
11 ส.ค. 2560
92 ประชาสัมพันธ์สื่อการป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ดาวน์โหลดเอกสาร
461
01 ส.ค. 2560
93 ประกาศการเรียกประชุมสภา อบต.บาละ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
451
31 ก.ค. 2560
94 ประกาศการเรียกประชุมสภา อบต.บาละ สมัยที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
457
21 ก.ค. 2560
95 ประกวดวาดภาพและเรียงความ ดาวน์โหลดเอกสาร
460
14 ก.ค. 2560
96 ประกาศ อบต.บาละ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
468
30 มิ.ย. 2560
97 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ ประจำปี สมัยที่ 2 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
456
20 มิ.ย. 2560
98 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
477
16 พ.ค. 2560
99 แผนรณรงค์ควบคุมโรคไข้มาลาเรียในกลุ่มบ้านไข้สูง ดาวน์โหลดเอกสาร
483
03 พ.ค. 2560
100 อุทยานแห่งชาติ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
468
20 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26