ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศ อบต.บาละ เรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
48
03 ต.ค. 2559
92 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
27
01 ต.ค. 2559
93 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
30 ก.ย. 2559
94 ข้อมูลรายรับ รายจ่าย ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
30 ก.ย. 2559
95 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 (กรณีขอขยายเวลา) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
30 ส.ค. 2559
96 ประกาศเรียกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559(กรณีขยายเวลา) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
24 ส.ค. 2559
97 รายงานการประชุมการส่งสรุปผลการพิจารณาข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของคณะกรรมการการแปรญัตติ ประจำปี 2559
30
22 ส.ค. 2559
98 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
15 ส.ค. 2559
99 ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
09 ส.ค. 2559
100 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
32
27 มิ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25