ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศเรื่อง การเรียกประชุมสภา อบต.บาละ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
710
11 พ.ค. 2561
92 ประกาศ เรื่องขอเชิญประชาชนเข้ารัีบฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
716
11 พ.ค. 2561
93 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส มกราคมมีนาคม ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
702
25 เม.ย. 2561
94 งบแสดงฐานะการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
714
09 เม.ย. 2561
95 ขอเชิญร่วมการแข่งขัน เปตองการกุศลเพื่อผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
783
08 ก.พ. 2561
96 โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
845
08 ก.พ. 2561
97 การเรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
728
26 ม.ค. 2561
98 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ตุลาคม-ธันวาคม ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
699
22 ม.ค. 2561
99 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
737
10 ม.ค. 2561
100 เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
732
08 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28