ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 หลักเกณฑ์การประกวดกระทง ปี2554
1257
04 พ.ย. 2554
242 หลักเกณฑ์การประกวดธิดานพมาศและนางนพมาศ(แม่หม้าย)
1465
04 พ.ย. 2554
243 เชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง 2554
1073
29 ต.ค. 2554
244 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา ปี ๕๔ อบต.บาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
937
15 ต.ค. 2554
245 ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2555
874
30 ก.ย. 2554
246 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคมะเร็งปากมดลูก ประจำปี 2554
956
19 ก.ย. 2554
247 การเฝ้าระวังและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
1072
17 ก.ค. 2554
248 โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณlสุข
919
13 ก.ค. 2554
249 โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณศุข
947
13 ก.ค. 2554
250 เชิญชวนประชาชนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ติดต่อชำระภาษี ที่ อบต.บาละ
1075
11 ก.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28