ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 ณ สนามกีฬา อบต.บาละ วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ย. 2553
399
04 พ.ย. 2553
232 วารสารออนไลน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
357
03 พ.ย. 2553
233 มาตรการประหยัดพลังงานอบต.บาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
354
02 พ.ย. 2553
234 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2554
275
11 ส.ค. 2553
235 รับโอน(ย้าย) ปลัด อบต.บาละ
754
13 ก.ค. 2553
236 กำหนดเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2552
448
02 ก.ค. 2553
237 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2553
300
02 ก.ค. 2553
238 นัดประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี 2552
342
10 ธ.ค. 2552
239 รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2552
374
02 ก.ย. 2552
240 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2552
318
01 ก.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25