ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2555 - 2559)
798
24 มิ.ย. 2555
232 เผยแพร่การมอบอำนาจของนายกให้รองนายกปฏิบัติราชการแทน
850
21 มิ.ย. 2555
233 จัดชื้อจัดจ้างโครงการไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
931
10 พ.ค. 2555
234 จัดชื้อจัดจ้างโครงการปรุบปรุงถนนลูกรังสายเมาะยี-เยียะใน ดาวน์โหลดเอกสาร
937
10 พ.ค. 2555
235 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
800
01 เม.ย. 2555
236 รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายบริหาร
905
29 ม.ค. 2555
237 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
880
11 ม.ค. 2555
238 การลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ อบต. บาละ ปี56 ดาวน์โหลดเอกสาร
922
29 ธ.ค. 2554
239 งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
886
11 พ.ย. 2554
240 มาตรการประหยัดพลังงาน อบต.บาละ ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
975
08 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28