ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศการเรียกประชุมสภา อบต.บาละ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
31 ก.ค. 2560
82 ประกาศการเรียกประชุมสภา อบต.บาละ สมัยที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
21 ก.ค. 2560
83 ประกวดวาดภาพและเรียงความ ดาวน์โหลดเอกสาร
238
14 ก.ค. 2560
84 ประกาศ อบต.บาละ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
248
30 มิ.ย. 2560
85 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ ประจำปี สมัยที่ 2 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
20 มิ.ย. 2560
86 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
231
16 พ.ค. 2560
87 แผนรณรงค์ควบคุมโรคไข้มาลาเรียในกลุ่มบ้านไข้สูง ดาวน์โหลดเอกสาร
262
03 พ.ค. 2560
88 อุทยานแห่งชาติ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
20 เม.ย. 2560
89 สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน เรือโบราณ บ้านสี่สิบ ดาวน์โหลดเอกสาร
239
07 เม.ย. 2560
90 พิพิธภัณฑ์คอมมิวนิสต์บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
354
07 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25