ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
462
10 ม.ค. 2561
82 เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
463
08 ม.ค. 2561
83 โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก ดาวน์โหลดเอกสาร
473
03 ม.ค. 2561
84 การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
460
31 ต.ค. 2560
85 ประกาศการเรียกประชุมสภา อบต.บาละ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
470
05 ต.ค. 2560
86 ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภา๊ษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561-2564 ต่ิ้ิิอเจ้าพนักงานประเมิน ดาวน์โหลดเอกสาร
454
02 ต.ค. 2560
87 ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
442
02 ต.ค. 2560
88 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
440
02 ต.ค. 2560
89 แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
437
01 ต.ค. 2560
90 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
433
01 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26