ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกวดวาดภาพและเรียงความ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
14 ก.ค. 2560
82 ประกาศ อบต.บาละ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
30 มิ.ย. 2560
83 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ ประจำปี สมัยที่ 2 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
20 มิ.ย. 2560
84 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
16 พ.ค. 2560
85 แผนรณรงค์ควบคุมโรคไข้มาลาเรียในกลุ่มบ้านไข้สูง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
03 พ.ค. 2560
86 อุทยานแห่งชาติ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
20 เม.ย. 2560
87 สถานที่ท่องเที่ยว โบราณสถาน เรือโบราณ บ้านสี่สิบ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
07 เม.ย. 2560
88 พิพิธภัณฑ์คอมมิวนิสต์บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
114
07 เม.ย. 2560
89 สถานที่่ท่องเที่ยว อนุสรณ์สถานทวดกุหล่ำวัดบาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
04 เม.ย. 2560
90 รายงานผลการดำเนินงาน แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
29
09 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25