ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 รายงานการประชุมคณผู้บริหาร ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
732
20 ก.ย. 2556
172 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
749
20 ก.ย. 2556
173 ผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
711
20 ก.ย. 2556
174 รายงานทางการเงิน ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
672
20 ก.ย. 2556
175 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
534
19 ก.ย. 2556
176 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
681
30 ส.ค. 2556
177 แจ้งกำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556
533
10 ส.ค. 2556
178 แจ้งกำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2556
547
04 ส.ค. 2556
179 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 2 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
542
15 ก.ค. 2556
180 ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ (พ.ศ.2556 - 2558)
541
12 ก.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26