ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศมอบอำนาจของนายกให้ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
796
31 ธ.ค. 2556
172 ประกาศผลารติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2556
799
06 ธ.ค. 2556
173 ขอเชิญร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร
900
02 ธ.ค. 2556
174 เชิญประฃุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556
836
27 พ.ย. 2556
175 เชิญร่วมงานประเพณี ลอยกระทง ๒๕๕๖
1012
26 พ.ย. 2556
176 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2557 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
745
26 พ.ย. 2556
177 ประกาศนายกแถลงนโยบาย ดาวน์โหลดเอกสาร
735
25 พ.ย. 2556
178 แจ้งเรียกประชุมสภา อบต.บาละ (ครั้งแรก ) ดาวน์โหลดเอกสาร
776
23 พ.ย. 2556
179 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
959
16 พ.ย. 2556
180 รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
897
14 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28