ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
808
29 พ.ค. 2563
32 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1 และ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
464
07 พ.ค. 2563
33 กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
718
06 พ.ค. 2563
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
731
15 เม.ย. 2563
35 รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
713
13 มี.ค. 2563
36 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
461
03 มี.ค. 2563
37 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3 และ4 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
464
01 มี.ค. 2563
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
757
27 ม.ค. 2563
39 พิจารณาทบทวนเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบทบาทภารกิจของ อบต.บาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
457
12 ม.ค. 2563
40 โครงการพัฒนาการเด็กดี สมวัน ด้วยสองมือคุณ ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านคลองน้ำใส ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
712
09 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28