ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
18 มี.ค. 2562
32 โครงการจัดนิทรรศการและส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
18 มี.ค. 2562
33 โครงการจัดนิทรรศการและส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
18 มี.ค. 2562
34 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
15 มี.ค. 2562
35 ประกาศการเรียกประชุมสภา อบต.บาละ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
13 มี.ค. 2562
36 สนามกีฬาในตำบลบาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
217
15 ก.พ. 2562
37 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
218
10 ก.พ. 2562
38 โครงการหนูน้อยประกายดาว ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
16 ม.ค. 2562
39 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
219
05 ม.ค. 2562
40 ภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
217
05 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25