ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 โครงการจัดนิทรรศการและส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
18 มี.ค. 2562
32 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
15 มี.ค. 2562
33 ประกาศการเรียกประชุมสภา อบต.บาละ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
13 มี.ค. 2562
34 สนามกีฬาในตำบลบาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
15 ก.พ. 2562
35 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
10 ก.พ. 2562
36 โครงการหนูน้อยประกายดาว ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
16 ม.ค. 2562
37 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
12
05 ม.ค. 2562
38 ภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
05 ม.ค. 2562
39 ภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
11
05 ม.ค. 2562
40 การมอบอำนาจของนายก อบต. ให้ปลัดปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
14
02 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25