ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
07 เม.ย. 2565
2 นโยบายไม่รับของขวัญ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
09 มี.ค. 2565
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
28 ก.พ. 2565
4 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
28 ก.พ. 2565
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
23 ก.พ. 2565
6 ประกาศ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
02 ก.พ. 2565
7 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
18 ม.ค. 2565
8 รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายภาครัฐขององค์กรปกครองท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
84
28 ธ.ค. 2564
9 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
22 ธ.ค. 2564
10 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
86
24 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29