ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
506
21 ม.ค. 2564
2 ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
487
18 ม.ค. 2564
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
497
13 ม.ค. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ ดาวน์โหลดเอกสาร
482
21 ธ.ค. 2563
5 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
440
01 ต.ค. 2563
6 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
439
23 ก.ย. 2563
7 คู๋มือประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
439
20 ก.ย. 2563
8 ขอเชิญร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ปลาน้ำจึดและปลูกหญ้าแฝก ดาวน์โหลดเอกสาร
439
08 ก.ย. 2563
9 สนามกีฬาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
442
23 ส.ค. 2563
10 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
753
29 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26